Privacy beleid donateurs
OVER STEEDS HOGER:    ALGEMENE INFORMATIE   |    DE VOLWASSENEN   |    DE KIDS   |    DE TEENS   |    DONATEUR WORDEN

Op 25 mei 2018 is EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking getreden. Ook wij als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Op deze pagina leest u op welke wijze Steeds Hoger dit heeft geregeld voor onze leden en hoe wij toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Steeds Hoger heeft de volgende zaken geregeld:
Er is een privacy-beleid voor onze donateurs opgesteld waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd en waarin beschreven staat welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doel. Dit beleidsstuk is onder aan deze pagina te downloaden.
Er is een privacy-verantwoordelijke/privacy-persoon benoemd in het dagelijks bestuur waar iedereen terecht kan voor vragen en klachten. Dit is de secretaris (info@steedshogermalden.nl).
Er zijn richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met de verspreiding van persoonsgegevens voor onze vrijwilligers.
Alle computers waarop de gegevens worden verwerkt worden continue voorzien van de laatste beveiligingsupdates en virusscanners.
Met het aangaan van het donateursschap hebt u als donateur toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens in de donateursadministratie.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en u ervan overtuigd te hebben dat het bestuur van Steeds Hoger alles doet wat in zijn vermogen ligt om de privacy van u als lid goed te waarborgen. Toch kunnen wij ons ook goed voorstellen dat bovenstaande nog vragen en/of onduidelijkheden oproept. Neem in dat geval contact op met onze privacy-persoon binnen het bestuur via info@steedhogermalden.nl.

Privacy beleid donateurs

Contact   |   Beheer login   |   Inloggen voor leden   |   © 2021 Steeds Hoger Malden